Biuletyn Informacji Publicznej RPO

ELSA Day pod Honorowym Patronatem RPO

Data:

Siódma edycja ELSA Day odbędzie się 28 listopada 2018 r. i będzie dotyczyła w szczególności prawa do edukacji. To wydarzenie organizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa.

W kilkunastu miastach Polski, w których działają Grupy Lokalne ELSA Poland, odbędzie się kilkadziesiąt wydarzeń promujących wiedzę o prawach człowieka. Będą to projekty zarówno naukowe, jak i społeczne; prelekcje, debaty, warsztaty, wydarzenia charytatywne, Żywe Biblioteki, czy Prawnicze Akademie Filmowe. Mają one za zadanie zwrócić uwagę odbiorców na to, jak ważną rolę odgrywa edukacja.

ELSA Day organizowany jest co roku, w ostatnią środę listopada. W 44 krajach Europy ma miejsce szereg wydarzeń skupionych wokół praw człowieka. Dotychczas poruszone zostały zagadnienia związane z prawami dziecka, prawami człowieka w Internecie, odpowiedzialnością społeczną, równością płci, prawem migracyjnym oraz dostępem do sprawiedliwego procesu sądowego. Projekt jest oflagowany hasłem „all different, all together” i wpisuje się w wizję Stowarzyszenia: „Sprawiedliwy świat, w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową”. Partnerem ELSA Day na poziomie międzynarodowym jest Rada Europy.

ELSA Poland to największa niepolityczna, niezarobkowa organizacja na świecie zrzeszająca studentów i młodych adeptów prawa. Jej międzynarodowy charakter oparty jest na budowaniu współpracy oraz porozumienia przez poznawanie innych systemów politycznych i kultur prawnych.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk