Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Egzamin z języka polskiego dla lekarzy – Minister Zdrowia zapowiada zmiany

Data:

Absolwentka zagranicznej uczelni medycznej ubiegała się o przyznanie w Polsce prawa wykonywania zawodu lekarza. Okazało się, że musi zdać egzamin z języka polskiego, mimo że jest to jej język ojczysty. Rzecznik zwrócił się w tej sprawie do Ministra Zdrowia, który podzielił stanowisko RPO i zapowiedział wprowadzenie odpowiednich zmian w przepisach (V.7014.6.2016).

Zgodnie z obowiązującymi od niedawna przepisami ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, osoby, które ukończyły studia lekarskie albo lekarsko-dentystyczne w języku obcym i chcą uzyskać w Polsce prawo wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty, powinny zdać egzamin z języka polskiego. Wątpliwości RPO wzbudził fakt, że wymóg ten dotyczy również obywateli polskich, dla których język polski jest językiem ojczystym i którzy kształcili się w tym języku przed rozpoczęciem studiów (np. studiów w Polsce w języku angielskim lub na zagranicznych uczelniach medycznych) oraz zdawali w języku polskim egzaminy, m.in. egzamin maturalny, egzaminy związane z wykonywaniem zawodu lekarza lub lekarza dentysty.

Minister Zdrowia w odpowiedzi podzielił stanowisko RPO i zapowiedział wprowadzenie odpowiednich zmian w przepisach. Poinformował również, że zamiarem ustawodawcy było sprawdzenie wszystkich kompetencji osób, które chcą wykonywać zawód lekarza lub lekarza dentysty oraz troska o ich przyszłych pacjentów. Egzamin we wspomnianym zakresie stosuje się również do obywateli polskich, którzy ukończyli studia medyczne w języku innym niż język polski, ponieważ dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że posiadanie obywatelstwa polskiego nie zawsze jest równoznaczne ze znajomością języka polskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty.

Mając jednak na względzie zgłaszane do Ministerstwa Zdrowia postulaty dotyczące zniesienia obowiązku zdawania egzaminu z języka polskiego przez obywateli polskich i państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy władają językiem polskim w mowie i w piśmie oraz zdały już Lekarski Egzamin Końcowy lub Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy, prowadzone są prace nad nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w tym zakresie.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP