Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Efekt spotkania regionalnego w Skierniewicach: co się dzieje w Policji?

Data:

W Skierniewicach w czasie spotkania regionalnego obywatele zgłosili problem nadużycia uprawnień przez funkcjonariuszy Policji. Miało do tego dojść podczas przeprowadzanej przez nich interwencji: policjanci byli – według relacji obywateli - brutalni, użyli nawet broni, a miejscowe władze nie zareagowały na skargę.

Rzecznik zwrócił się o zbadanie sprawy do właściwej miejscowo jednostki prokuratury.

Postępowanie w tej sprawie zostało podjęte.

Teraz Prokuratura Okręgową ma wskazać tę jednostkę prokuratury, która zajmie się przeprowadzeniem postępowania.

Rzecznik Praw Obywatelskich w dalszym ciągu będzie monitorował przedmiotową sprawę.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk