Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Edycja książki „Układanka Polska Nieoczywista” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:

„Układanka Polska Nieoczywista” to zbiór ponad 400 tematów do rozmów o Polsce i świecie współczesnym w duchu otwartości, szacunku, bez mowy nienawiści, wzbogaconych o inspiracje do podejmowania aktywności, działań – w planie osobistym, w rodzinie, w społecznościach lokalnych i na szerszą skalę.

Książka będzie nieodpłatnie przekazywana podmiotom zaangażowanym w obronę praw obywatelskich, praw człowieka, działań na rzecz równości wszystkich obywateli, do dalszej bezpłatnej dystrybucji i upowszechniania.

„Układanka Polska Nieoczywista” powstała z myślą, by łączyć wszystkich Polaków w duchu demokracji i równości. Celami publikacji są między innymi:

  • budowanie wspólnoty ponad podziałami, międzypokoleniowo, bez wykluczeń,
  • aktywizowanie młodzieży w duchu wartości demokratycznych, równościowych, otwarcia na innego człowieka, z poszanowaniem odmienności i różnic,
  • uwrażliwianie obywateli na prawa człowieka i prawo w kontekście różnorodnych aspektów życia,
  • budowanie szacunku dla każdego bez względu na jego poglądy, wyznanie, rasę, płeć, orientację.
Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk