Biuletyn Informacji Publicznej RPO

EDEN 2013 – Przemyśl rajem dla osób z niepełnosprawnością [art. 30 – Udział w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie]

Data:

„Turystyka dostępna” była tematem wiodącym tegorocznego Konkursu na „Najlepszą Europejską Destynację Turystyczną – EDEN”, organizowanego przez Komisję Europejską. Przemyśl pokonał 18 atrakcyjnych miejsc w Europie, które są w pełni dostępne dla osób z  różnym stopniem niepełnosprawności, dla rodzin z dziećmi i seniorów. O wyjątkowej dbałości o turystów świadczy zniesienie barier architektonicznych – część wieży archikatedry na rynku, z której można podziwiać panoramę, została przystosowana dla osób niepełnosprawnych, dzięki czemu osoby na wózkach mogą wjechać na pierwsze piętro i  obejrzeć miasto na specjalnych monitorach. Atrakcją jest kładka wiodąca zygzakiem przez staw i możliwość podziwiania panoramy ogrodu z punktu widokowego na wysokiej skarpie, gdzie również można dojechać wózkiem. Magnesem jest Arboretum w Bolestraszycach, gdzie przygotowano Ogród Sensualny - osoby niewidome mogą nie tylko dotknąć i powąchać rośliny, ale również przeczytać opisy brajlem. [więcej]

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP