Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dzień Otwarty dla Kobiet OIRP we Wrocławiu pod Honorowym Patronatem RPO

Data:

22 listopada 2018 r. Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu organizuje Dzień Otwarty dla Kobiet. Wydarzenie jest częścią projektu „Radcowie dla Kobiet” realizowanego we współpracy z wrocławskimi organizacjami pozarządowymi, w tym Oddziałem Fundacji Centrum Praw Kobiet oraz Stowarzyszeniem INTRO.

Celem akcji jest przybliżenie kobietom ich praw i udzielenie odpowiedniego wsparcia, które pozwoli im walczyć z wciąż powszechną dyskryminacją ze względu na płeć.

W trakcie Dnia Otwartego można będzie uzyskać:

  • wskazówki od radców prawnych co do możliwych środków prawnych czy metod działania w celu rozstrzygnięcia danego problemu,
  • wsparcie psychologiczne pracowników Centrum Praw Kobiet we Wrocławiu,
  • pomoc psychologiczną dla pokrzywdzonych przemocą w rodzinie oraz przemocą seksualną, którą oferuje Stowarzyszenie INTRO.
Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk