Biuletyn Informacji Publicznej RPO

„Dzień Bezpiecznego Internetu” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu odbyły się 5 lutego 2019 roku w Warszawie. Konferencję pod hasłem „Działajmy razem” zorganizowało Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą NASK i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Jego głównym celem jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

Projekt realizowany był najpierw w ramach programu Komisji Europejskiej „Safer Internet” (2005-2014), a obecnie jest kontynuowany w ramach unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europę Facility - CEF). Centrum Programu Safer Internet podejmuje szereg kompleksowych działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystających z internetu i nowych technologii.

W PCPSI realizowane są następujące projekty:

  • Saferinternet.pl (zwiększanie społecznej świadomości na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą najnowsze techniki komunikacji),
  • Dyżurnet.pl (obsługa zgłoszeń dotyczących występowania w internecie treści szkodliwych i zabronionych prawem),
  • pomoc telefoniczna i online (Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 oraz Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 800 100 100).

Działania prowadzone przez Polskie Centrum Programu Safer Internet (szkolenia i konferencje, akcje edukacyjne, kampanie społeczne) od lat przyczyniają się do podnoszenia poziomu świadomości i wiedzy o zagrożeniach, jakie niesie sieć względem najmłodszych internautów. Jednym z głównych wydarzeń podejmowanych w tym zakresie jest organizowany corocznie Dzień Bezpiecznego Internetu.

Tegoroczne hasło „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!” ma zwrócić uwagę na to, że każdy z nas może odegrać znaczącą rolę w budowaniu pozytywnego środowiska internetowego. Organizatorzy akcji pragną zachęcić dzieci, rodziców, pedagogów oraz sektor edukacyjny do aktywnego uczestnictwa w współtworzeniu twórczego i bezpiecznego internetu. Do pozytywnego współdziałania przyczyniają się takie wartości jak m.in. wzajemny szacunek. Bez tej istotnej wartości nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają się w internecie (m.in. cyberprzemoc, hejt, seksting).

Internet to medium, które pozwala młodym ludziom sprawnie się komunikować. Dlatego warto zadbać oto z jakimi wartościami wchodzą w świat online. Organizatorzy, chcąc zachęcić szkoły do ogólnopolskiego zaangażowania się w obchody DBI, przewidzieli kilka możliwych form aktywności. Zachęcają do podjęcia lokalnych inicjatyw promujących temat bezpieczeństwa w sieci wśród dzieci, młodzieży i rodziców w dowolnej formie: konferencji, wykładów, zajęć warsztatowych, pogadanek, pikników, przedstawień itp. Wszystkie lokalne inicjatywy można zarejestrować do końca lutego 2019 r. poprzez formularz dostępny na stronie DBI (www.dbi.pl). Zgłoszone inicjatywy wezmą udział w konkursie z nagrodami. Polskie Centrum planuje także wysyłkę pakietów edukacyjnych i promocyjnych do wszystkich lokalnych organizatorów, którzy zarejestrują swoją akcję za pośrednictwem strony internetowej www.dbi.pl. Organizatorzy udostępniają również w internecie szeroką ofertę materiałów edukacyjnych, takich jak: scenariusze zajęć, kursy e-learning oraz materiały multimedialne.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk