Dworzec PKP utrudnia poruszanie się na wózku, z wózkiem i z bagażem. Rzecznik podejmuje sprawę podjazdów na dworcu kolejowym w Kielcach

Data:

Na dworcu PKP w Kielcach nie ma wystarczającej liczby podjazdów dla wózków. Sprawę na podstawie publikacji prasowej podjęło do prowadzenia z urzędu Biuro Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach (BPK.815.2.2016).

Dworzec PKP, o którym mowa, został niedawno częściowo wyremontowany – zostały zamontowane specjalne podjazdy umożliwiające i ułatwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym, opiekunom  z wózkami oraz osobom starszym.

Niestety takie podjazdy zostały zamontowane tylko na krańcach podziemnego tunelu. Osoby, które mają problemy z poruszaniem, nie są w stanie bez pomocy dostać się na perony.

Jak wynika z publikacji, PKP tłumaczy, że budowa zjazdów na zejściach z peronów wymagałaby opracowania dokumentacji projektowej. Wśród planowanych prac modernizacyjnych jest budowa wind w przejściu. Brakuje jednak jeszcze konkretnym harmonogram prac.

Niedopuszczalne jest, aby osoby, które nie mogą się poruszać samodzielnie, były dodatkowo narażone na brak możliwości korzystania z usług komunikacji publicznej. Możliwości te są ograniczane poprzez brak podjazdów czy wind. Mieszkańcy Kielc skarżą się, że codziennie można być świadkiem przykrej sytuacji, w której matka z trudem wciąga na peron wózek z małym dzieckiem albo starszy człowiek ledwo radzi sobie z wniesieniem walizki.

Biuro Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach zwróciło się o udzielenie wyjaśnień do PKP SA z apelem o znalezienie optymalnego rozwiązania dla pasażerów i o  likwidację utrudnień.
 

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2016-10-24 16:03:08
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk