Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dworce w Katowicach pod lupą [art. 9 – Dostępność]*

Data:

Z inicjatywy Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Katowicach w dniu 26 września 2014 r. sprawdzono dworzec kolejowy oraz autobusowy pod kątem dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

W wizytacji wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, spółek kolejowych grupy PKP S.A. i Kolei Śląskich, Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach oraz osoby z niepełnosprawnością ruchową – poruszające się na wózkach inwalidzkich i osoba głucho-niewidoma.

Podczas wizytacji zanotowano niewielką poprawę w stosunku do ustaleń Komisji z czerwca 2013 r. lecz większość opisanych wówczas problemów pozostała nierozwiązana. Wskazano m.in. na nieskomunikowanie ścieżek dla osób niewidomych i ich brak w przejściach na perony, problem z dostępnością toalet, brak wystarczających oznaczeń i informacji w alfabecie Brail’a – w tym wind, niedostosowanie wysokości pulpitów kas do obsługi osób na wózkach.
 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk