Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dr Bodnar na konferencji dot. pomocy osobom niesamodzielnym

Data:
Tagi: wydarzenie

 

Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar wziął udział w konferencji pt. "Pomoc osobom niesamodzielnym - bezpieczna starość", zorganizowanej w Pile przez  Koalicję „Na pomoc niesamodzielnym” oraz senatora Mieczysława Augustyna.

W wystąpieniu zatytułowanym „Międzynarodowe standardy praw człowieka w odniesieniu do osób niesamodzielnych”, Rzecznik podkreślił pilną potrzebę, ze względu na zmiany demograficzne związane z szybkim starzeniem się społeczeństwa polskiego, podjęcia prac nad regulacjami mającymi na celu pomoc dla osób niesamodzielnych i ich rodzin. Podstawą przyjęcia rozwiązań prawnych w tym zakresie, jak wskazał Rzecznik, jest nie tylko Konstytucja RP (art. 30, art. 68 i art. 69), ale także ratyfikowana przez Polskę w 2012 r. Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz rekomendacje Rady Europy z 2014 r. w sprawie promocji osób starszych (CM/Rec(2014/2).
Odnosząc się do projektu ustawy, której założenia przedstawił w drugiej części konferencji senator Mieczysław Augustyn, Przewodniczący Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Rzecznik podkreślił wagę problemu dotyczącego coraz większej części naszego starzejącego się społeczeństwa i potrzebę nie tylko uchwalenia projektowanej ustawy, ale również zmiany systemu pomocy społecznej.

Wystąpienie Rzecznika zostało przyjęte z uwagą i dużym zainteresowaniem. 

W konferencji uczestniczyły także przedstawicielki Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Kinga Dękierowska i Dorota Siwiec.

 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP