Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dostęp do informacji publicznej – WSA uwzględnił skargę Rzecznika na bezczynność prezesa NBP

Data:
Tagi: sądy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił 26 stycznia skargę RPO na bezczynność Prezesa Narodowego Banku Polskiego w zakresie udostępnienia informacji publicznej.

Sąd zobowiązał Prezesa NBP do rozpoznania wniosku obywatela o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu prawomocnego wyroku.

Sprawa dotyczy udostępnienia wykazu osób, które uzyskały pozytywną opinię Prezesa Narodowego Banku Polskiego do pełnienia funkcji prezesa w bankach komercyjnych w latach 1989 - 1997 i zaklasyfikowania tego wykazu do akt archiwum zakładowego lub do zasobów archiwów państwowych.

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP