Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych dla osób niewidomych - raport RPO

Data:

Likwidacja barier pomiędzy niepełnosprawnymi, a pełnosprawnymi obywatelami należy do szczególnych obowiązków demokratycznego państwa prawa, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej. Z listów trafiających do Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że zarówno obowiązujące przepisy ustawowe, jak i wykonawcze nie są w stanie zapobiec faktycznej dyskryminacji osób z niepełnosprawnością, zauważalnej przy edukacji osób niepełnosprawnych, zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zabezpieczaniu ich konkurencyjności na rynku pracy, a także korzystaniu z podstawowych praw i wolności obywatelskich takich jak np. dostęp do informacji. Osoby niepełnosprawne mają zasadnicze trudności w uczestniczeniu w życiu publicznym, w korzystaniu z dóbr kultury, w dostępie do komunikacji.

http://www.rpo.gov.pl/pliki/12702084070.pdf

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz