Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych – najnowsza publikacja RPO [art. 9 - Dostępność]

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich opublikowała raport pt. „Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych dla osób z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia”, wchodzący w skład serii „Zasada Równego Traktowania. Prawo i praktyka”.

Opracowanie jest efektem kompleksowego badania dostępności 3000 stron internetowych organów administracji publicznej, przeprowadzonego przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego w ostatnim kwartale 2012 r. oraz w lipcu 2013 r. Celem publikacji jest weryfikacja stanu dostępności publicznych serwisów internetowych.
Podczas konferencji ministerialnej w czerwcu 2006 r. w Rydze „ICT na rzecz Zintegrowanego Społeczeństwa Informacyjnego” ministrowie reprezentujący państwa członkowskie Unii Europejskiej, w tym także Polskę, podpisali deklarację zobowiązującą jej sygnatariuszy do zapewnienia pełnej dostępności wszystkich publicznych witryn internetowych zgodnie z wytycznymi konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium). Stosownie do postanowień rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności publiczne serwisy internetowe powinny być w pełni dostępne do końca maja 2015 r.
[Rozporządzenie RM]
[Raport RPO]

Autor informacji: Ewa Wrońska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP