Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dorosłe dzieci niepełnosprawne znikają z systemu! [art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]

Data:

Katowice nie posiadają ośrodka edukacyjnego dla osób niepełnosprawnych, w szczególności dla osób dorosłych, które ukończyły 24 rok życia. Osoby te wymagają opieki, bowiem z uwagi na stopień niepełnosprawności nie potrafią samodzielnie funkcjonować, ani też nie kwalifikują się do udziału w warsztatach terapii zajęciowej.

Rzecznik Praw Obywatelskich podjęła sprawę z urzędu na podstawie publikacji „Dzieci niepełnosprawne w Katowicach znikają z systemu. Rodzice przerażeni” na portalu internetowym „Nasze Miasto” „Miasto i państwo wykładają przez 24 lata ogromne pieniądze na ich aktywizację, rehabilitację, dofinansowują szkołę, dodatkowe zajęcia. Ale co potem? Zostawiane są same sobie, więc te wszystkie zainwestowane pieniądze są wyrzucane w błoto” – alarmują rodzice.
[Artykuł na portalu Katowice nasze miasto]

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk