Dom Pomocy Społecznej w K. pod nadzorem Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:

Pełnomocnik RPO w Katowicach podjął postępowanie, mające na celu wyjaśnienie okoliczności, w jakich mogło dochodzić do przemocy i zachowań naruszających godność osób starszych przebywających w Domu Pomocy Społecznej w K. Biuro w Katowicach zwróciło się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w K. z prośbą o przeprowadzenie kontroli w placówce.

Rzecznik Praw Obywatelskich został  poinformowany, że osoby przebywające w ośrodku są pod stałym nadzorem medycznym, a decyzję o ich leczeniu podejmuje wyłącznie lekarz. Podawana w mediach informacja o pobiciu jednej z mieszkanek placówki nie została potwierdzona. Osoba ta dokonała samouszkodzenia w wyniku dużego pobudzenia psychoruchowego (co zostało opisane w dokumentacji medycznej DPS).

Pełnomocnik RPO w Katowicach zdecydował o zakończeniu swoich działań, ponieważ przeprowadzona kontrola nie potwierdziła zarzutów wobec personelu Domu Pomocy Społecznej w K. 

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2016-07-05 16:38:59
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2018-12-22 16:13:18
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk