Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do Prezydenta Wrocławia ws. zapewnienia pomocy dla rumuńskich Romów zamieszkujących w koczowiskach na terenie miasta

Data:


Rzecznik Praw Obywatelskich porusza w wystąpieniu problem zapewnienia zamieszkującym w koczowiskach Romom pochodzącym z Rumunii odpowiedniej pomocy i wsparcia przede wszystkich poprzez działania władz lokalnych, ale także zaangażowania administracji centralnej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyraziły zainteresowanie programem adaptacyjnym opracowanym przez miasto Wrocław. Rzecznik zachęca resorty do stworzenia spójnego algorytmu postępowania w przypadkach pojawienia się w Polsce większych grup migrantów wymagających szczególnej opieki ze strony państwa. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o podjęcie wszelkich możliwych działań, które pozwoliłyby rozwiązać problem koczowisk w drodze porozumienia stron lub mediacji.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP