Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do Prezydenta Warszawy w sprawie dostosowania stacji warszawskiego metra do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wystąpienie do Prezydenta Warszawy w sprawie dostosowania stacji warszawskiego metra do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących

Wystąpienie RPO do Prezydenta Warszawy w sprawie dostosowania stacji warszawskiego metra do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących – 2 października 2008 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk