Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do Prezesa Rady Ministrów ws. wiążących Polskę umów międzynarodowych z zakresu ochrony praw człowieka

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich przeprowadził badania i przygotował publikację określającą obecny stan związania się przez Polskę umowami międzynarodowymi w zakresie ochrony praw człowieka, zawierającą także zalecenia Rzecznika. Duże zaniepokojenie budzi brak ratyfikacji, mimo ich podpisania, wielu ważnych dla ochrony praw i wolności człowieka i obywatela konwencji, a także brak podpisania wielu innych umów międzynarodowych, istotnych dla ochrony praw człowieka.

Decyzje o związaniu się przez Polskę konkretną umową sprawiają wrażenie przypadkowości. Z uwagi na kompetencję Rady Ministrów do zawierania umów międzynarodowych wymagających ratyfikacji oraz zatwierdzania i wypowiadania innych umów, Rzecznik zwraca się z prośbą o rozważenie opracowania wieloletniego planu działania w zakresie związywania się przez Polskę kolejnymi umowami międzynarodowymi dotyczącymi ochrony praw człowieka. Ponadto zwraca się z prośbą o podjęcie prac w celu sporządzenia szczegółowych planów działania na rzecz skutecznej implementacji podpisanych, ale jeszcze nie ratyfikowanych konwencji, jak i ratyfikowanych umów międzynarodowych, w przypadku których konieczne jest podjęcie przez Radę Ministrów działań legislacyjnych i praktycznych na rzecz ich pełnego wdrożenia.

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP