Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do PG ws. ochrony praw osób pokrzywdzonych przestępstwami o charakterze seksualnym

Data:
Tagi: sądy

Przesłuchanie świadka będącego osobą pokrzywdzoną przestępstwem o charakterze seksualnym powinno być przeprowadzone w możliwe najkrótszym czasie, niezwłocznie po złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

Ze spraw badanych w Biurze RPO wynika jednak, że w praktyce od momentu zawiadomienia prokuratury do czasu przeprowadzenia przesłuchania przez sąd może upłynąć nawet ponad 3 miesiące. Tak długi okres oczekiwania naraża pokrzywdzonego na dodatkowe cierpienie (wtórna wiktymizacja).

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o podjęcie odpowiednich działań, w szczególności usprawnienie przepływu informacji między prokuraturą a sądami, aby zapewnić skuteczną ochronę praw osób pokrzywdzonych i skrócić okres oczekiwania na przesłuchanie.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP