Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie do MZ ws. zaświadczeń lekarskich dla seniorów uczestniczących w zajęciach sportowych

Data:

Wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich wzbudziło pobieranie opłat za wydanie seniorom zaświadczeń lekarskich o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zajęć sportowych, mimo iż  jednym z priorytetów polityki senioralnej w Polsce jest rozwój i wspieranie aktywności fizycznej, aby osoby starsze jak najdłużej mogły utrzymywać dobry stan zdrowia i prowadzić samodzielne, niezależne i satysfakcjonujące życie. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości zmiany obowiązujących przepisów, tak aby zaświadczenia lekarskie związane z uczestniczeniem seniorów w zajęciach sportowych można było zaliczyć do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP