Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do MZ ws. charakteru prawnego obwieszczenia dot. kryteriów stwierdzenia nieodwracalnego ustania czynności mózgu

Data:

Nawiązując do wcześniejszego wystąpienia z dnia 18 lipca 2014 r. oraz odpowiedzi na wystąpienie dotyczące charakteru prawnego obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu, Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdziła, że udzielona odpowiedź nie odnosi się bezpośrednio do istoty przedstawionego problemu. Zastrzeżenia Rzecznika budzi określenie w obwieszczeniu sposobu postępowania zmierzającego do rozpoznania śmierci mózgu. Jest to bowiem aspekt proceduralny, a zatem określający powtarzalne zachowanie ludzkie, abstrakcyjny i generalny. W tym zakresie obwieszczenie przybiera cechy aktu normatywnego. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o uzupełnienie stanowiska w przedstawionej kwestii. 

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP