Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie do MSWiA ws. nierównego traktowania w zatrudnieniu pracowników laboratoriów kryminalistycznych Policji

Data:

Do Biura RPO zwróciło się kilkudziesięciu pracowników cywilnych laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich Policji, wskazując na nierówne traktowanie w zatrudnieniu w poszczególnych laboratoriach. Postulowali oni także wyodrębnienie samodzielnego stanowiska biegłego w strukturze służby cywilnej. Z informacji przedstawionych przez Komendanta Głównego Policji wynika jednak, że wprowadzenie stanowiska biegłego nie zagwarantuje poprawy sytuacji materialnej tej grupy zawodowej. Pracownicy cywilni laboratoriów kryminalistycznych nie mają również możliwości skorzystania z prawa do dodatkowego urlopu, mimo iż wykonują pracę w warunkach uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP