Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do MSW ws. nieuznawania przez kierowników USC dokumentów przetłumaczonych przez zagranicznych tłumaczy przysięgłych

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje informacje o nieuznawaniu przez niektórych Kierowników Urzędów Stanu Cywilnego tłumaczeń z języka obcego na język polski dokonanych przez tłumaczy przysięgłych, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe poza granicami Polski.

W ocenie Rzecznika kwestia ta nie jest uregulowana w sposób dostateczny w polskim porządku prawnym. Obecnie część kierowników USC akceptuje tłumaczenia z języka obcego na język polski sporządzone przez zagranicznych tłumaczy przysięgłych, a część odmawia zgody na ich uwzględnienie. W ocenie Rzecznika prowadzi to do podważenia zasady zaufania obywateli do demokratycznego państwa prawa. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o poinformowanie o zajętym w sprawie stanowisku oraz o ewentualnych działaniach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które mają na celu zmianę opisanego stanu rzeczy.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP