Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości ws. sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym osobom z niepełnosprawnością

Data:

Osoby z niepełnosprawnością, a także osoby obłożnie chore powinny mieć możliwość odbierania pism sądowych w postępowaniu karnym za pośrednictwem pełnomocnika. Problem ten pojawił się na tle sprawy indywidualnej badanej w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Pełnomocnikowi ustanowionemu do odbioru przesyłek i przekazów pocztowych dla osoby z niepełnosprawnością odmówiono prawa do odebrania pisma nadesłanego przez sąd w postępowaniu karnym.

Z dniem 1 lipca 2015 r. wyłączono możliwość doręczania pism sądowych istotnych dla oskarżonego w drodze tzw. doręczenia pośredniego oraz za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu postępowania karnego oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym, pisma takie jak np. zawiadomienie o terminie pierwszej rozprawy głównej bądź zawiadomienie o terminie posiedzenia w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania, można doręczyć oskarżonemu osobiście albo poprzez dwukrotne awizowanie.

Zmiany wynikły z pojawiających się w praktyce problemów związanych z doręczeniami pośrednimi. Adresaci pism procesowych, w tym zwłaszcza oskarżeni, kwestionowali prawidłowość doręczenia pisma, wskazując na sytuacje, gdy dorosły domownik nie przekazał im pisma sądowego lub przekazał je z opóźnieniem.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich powinny jednak istnieć rozwiązania prawne uwzględniające sytuację osób z niepełnosprawnością, obłożnie chorych, czy z innych przyczyn niezdolnych do osobistego odbioru pism sądowych w postępowaniu karnym.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP