Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do MS ws. potrzeby ustawowego określenia uprawnień pracowników ochrony w budynkach sądowych

Data:
Tagi: sądy

Rzecznik podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie potrzeby uregulowania na poziomie ustawy uprawnień pracowników ochrony w budynkach sądowych.

Zapewnienie bezpieczeństwa w budynkach sądowych oraz zapobieganie naruszaniu zakazu wnoszenia broni, materiałów wybuchowych i innych środków niebezpiecznych, w praktyce wymaga często dokonania przez pracowników ochrony czynności o charakterze prewencyjnym m.in. przeglądania zawartości wnoszonych na teren sądu toreb czy odzieży. Wprawdzie przeglądanie może być powierzone osobom innym niż funkcjonariusze Policji, to jednak wymaga regulacji ustawowej z uwagi na ograniczenie konstytucyjnych praw i wolności. Kwestie te nie mogą być uregulowane na przykład w regulaminach sądów, jak ma to obecnie miejsce.

Z przepisów ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych nie sposób wyinterpretować uprawnienia pracowników ochrony do przeglądania bagażu i odzieży osób wchodzących do budynku sądu w przypadku podejrzenia wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie informacji o aktualnym stanie prac legislacyjnych w omawianej kwestii. 

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP