Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do MS ws. odpowiednich środków ochrony świadkom

Data:
Tagi: sądy

W wystąpieniu Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje, że w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia brak jest możliwości utajnienia danych osobowych świadka na wzór regulacji z Kodeksu postępowania karnego. Wydaje się natomiast, że nie ma racjonalnych względów uzasadniających takie ograniczenie.

Zapewnienie odpowiedniej ochrony świadkom wykroczeń, poprzez anonimizację ich danych osobowych może mieć istotne znaczenie nie tylko w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania w sprawie o wykroczenie, ale przede wszystkim może wpływać na zapewnienie bezpieczeństwa świadkom. Mogą zdarzyć się bowiem sytuacje, że świadek zeznający jednocześnie w sprawie o przestępstwo i w sprawie o wykroczenie, mimo utajnienia jego danych w sprawie karnej, zostanie zidentyfikowany w sprawie o wykroczenie, co może mieć dla niego negatywne konsekwencje. Kwestię zapewnienia odpowiedniej ochrony pomija również projekt ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, wdrażający przepisy unijne.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o poinformowanie o zajętym w sprawie stanowisku. 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP