Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do Ministra Zdrowia ws. nowych regulacji prawnych w zakresie czasu pracy pracowników medycznych

Data:
Tagi: praca

 

Z dniem 1 lipca 2014 r. wejdą w życie nowe regulacje w zakresie czasu pracy niektórych pracowników medycznych, w świetle których również pracowników korzystających dotychczas ze skróconego czasu pracy (tj. radiologii, medycyny nuklearnej, radioterapii, fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej i prosektoriów) zaczną obowiązywać standardowe normy czasu pracy przewidziane dla pracowników podmiotów leczniczych. Ustawodawca dokonując zmiany warunków pracy nie przewidział jednocześnie mechanizmów zabezpieczających adekwatny wzrost wynagrodzeń tych pracowników. W obecnym stanie prawnym pracownicy mają ograniczone możliwości dochodzenia wzrostu wynagrodzeń z tytułu wydłużenia wymiaru czasu pracy. Zainteresowani pracownicy medyczni sygnalizują, że stracą prawa nabyte, a obowiązujący dotychczas skrócony wymiar czasu pracy stanowił w wielu przypadkach kryterium wyboru określonego zawodu czy specjalności medycznej. Wyrażane są również obawy, że kierownicy podmiotów leczniczych po wydłużeniu czasu pracy nie przyznają dodatkowego wynagrodzenia, co spowoduje drastyczne obniżenie stawki godzinowej.  Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie i poinformowanie o działaniach resortu mających na celu rozwiązanie przedstawionego problemu.

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP