Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ws. nieprawidłowości związanych z budową tzw. farm wiatrowych

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP