Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do Ministra Spraw Wewnętrznych ws. braku odpowiednich przepisów regulujących kwestię stosowania monitoringu wizyjnego

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP