Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do Ministra Rolnictwa ws. różnicowania przez Polski Związek Wędkarski wysokości opłat za uprawianie amatorskiego połowu ryb

Data:

Na podstawie skargi obywatela, Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności w wysokości składek członkowskich w Polskim Związku Wędkarskim oraz opłat umożliwiających uprawianie amatorskiego połowu ryb osobom niezrzeszonym w PZW. Otrzymana odpowiedź nie odniosła się do przedstawionego problemu. W dalszym ciągu wyjaśnienia wymaga kwestia dowolności w uchwalaniu wysokości składek okręgowych przez władze związkowe, co prowadzi do istotnego zróżnicowania wymaganych opłat na terenie kraju. Wprowadzenie opłat umożliwiających uprawianie amatorskiego połowu ryb wynika z konieczności ochrony i odbudowy zasobów ryb w wodach oraz racjonalnego gospodarowania zasobami zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jednak zdaniem Rzecznika wątpliwości natury konstytucyjnej budzi upoważnienie ustawowe zawarte w przepisie art. 7 ust. 8 ustawy o rybactwie śródlądowym, który nie zawiera jakichkolwiek wytycznych pozwalających na ustalenie, czym powinien kierować się Polski Związek Wędkarski, określając maksymalną wysokość opłat. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o rozważenie podjęcia odpowiedniej inicjatywy ustawodawczej w celu zapewnienia ochrony praw obywatelskich w omawianym zakresie.

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP