Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do Ministra Finansów ws. braku regulacji prawnej umożliwiającej zwolnienie stron postępowania cywilnego od kosztów mediacji

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP