Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do Marszałka Senatu RP ws. wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego wyznaczania obrońcy z urzędu

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o rozważenie podjęcia działań przez Senat RP w zakresie pilnego wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2013 r., sygn. K 30/11, w którym Trybunał uznał za niezgodne z Konstytucją następujące przepisy Kodeksu postępowania karnego: art. 81 § 1 k.p.k. - w zakresie, w jakim nie przewiduje zaskarżenia zarządzenia prezesa sądu w przedmiocie odmowy wyznaczenia obrońcy z urzędu przez stronę, która złożyła wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu oraz art. 78 § 2 k.p.k. - w zakresie, w jakim nie przewiduje zaskarżenia postanowienia sądu w przedmiocie cofnięcia wyznaczenia obrońcy z urzędu.

Omawiane orzeczenie ma istotne znaczenie dla konstrukcji wyznaczania obrońcy z urzędu zarówno do czasu wejścia w życie z dniem 1 lipca 2015 r. zmian procedury karnej, jak również po wprowadzeniu nowego modelu procedury karnej – w zakresie wyznaczania obrońcy z urzędu na etapie postępowania przygotowawczego.

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP