Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do Komendanta Głównego Policji ws. postępowania z osobami nietrzeźwymi w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP