Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Debata w Opolu pt. „Młodzież niepełnosprawna – edukacja i zatrudnienie”

Data:

W Urzędzie Marszałkowskim w Opolu odbyła się debata pt. „Młodzież niepełnosprawna – edukacja i zatrudnienie”, zorganizowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z Fundacją Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo.

Konferencja była kolejną z cyklu regionalnych spotkań poświęconych omówieniu wyzwań stojących przez władzami publicznymi, sektorem prywatnym i społecznym w związku z ratyfikacją w 2012 r. Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. 

 

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP