Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Debata w Biurze ws ochrony zdrowie

Data:

Komunikat RPO w związku z debatą publiczną dotycząca warunków ustanowienia nowego systemu ochrony zdrowia, gwarantującego właściwe zabezpieczenie praw pacjentów – 22 listopada 2007 r.

Prezentacja: III Debata Publiczna dotycząca warunków ustanowienia nowego systemu ochrony zdrowia gwarantującego właściwe zabezpieczenie praw pacjentów

Prezentacja: Koszyk świadczeń medycznych

Projekt systemu ochrony zdrowia opracowany przez Zespół ekspercki przy RPO – podstawowe założenia

W debacie uczestniczyli:

dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich,

prof. Ewelina Nojszewska, Szkoła Główna Handlowa,

Grzegorz Nogas, Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego i Ubezpieczeń Społecznych WSB-NLU w Nowym Sączu,

Tomasz Gellert, Dyrektor Zespołu Administracji Publicznej, Zdrowia i Ochrony Praw Cudzoziemców,

Grzegorz Krasiński, Polska Izba Ubezpieczeń,

Paweł Kalbarczyk, Polska Izba Ubezpieczeń,

Jakub Owoc, Polska Izba Ubezpieczeń,

Agnieszka Chłoń-Domińczak, Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz MIPS,

Tomasz Korkosz, Rzecznik Prasowy Naczelnej Rady Lekarskiej,

Marek Balicki, Wicerzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia,  

Konstanty Radziwiłł, Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej,

Waldemar Wierzba, Dyrektor Agencji Oceny Technologii Medycznych,

Andrzej Włodarczyk, Przewodniczący Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Prezentacja: Koszyk świadczeń medycznych

Projekt systemu ochrony zdrowia opracowany przez Zespół ekspercki przy RPO – podstawowe założenia

Komunikat RPO w związku z debatą publiczną dotycząca warunków ustanowienia nowego systemu ochrony zdrowia, gwarantującego właściwe zabezpieczenie praw pacjentów – 22 listopada 2007 r.

Komunikat PAP: Koszyk gwarantowanych świadczeń medycznych - propozycje ekspertów RPO – 22 listopada 2007 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk