Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Debata o sytuacji osób z niepełnosprawnością na rynku pracy

Data:

W Biurze RPO odbyła się debata poświęcona prawom osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy oraz koniecznym zmianom w świadomości zarówno pracodawców i pracowników, jak i urzędników. Spotkanie połączone było z prezentacją publikacji pt. "Najważniejsze wyzwania po ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych", w której zamieszczone zostały rekomendacje RPO dla instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie Konwencji.

Ważne linki:

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP