Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Debata „Kontrofensywa wartości europejskich: Prawa człowieka i rządy prawa w UE i poza nią” z udziałem RPO

Data:
Tagi: kalendarium

Spotkanie odbędzie się 12 grudnia w godzinach 15:00-16:30 w Domu Innowacji Społecznych „Marzyciele i Rzemieślnicy” (ul. Bracka 25, III piętro). Debata organizowana przez forum Idei Fundacji im. Stefana Batorego, Warszawskie Biuro ECFR oraz Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu.

Wartości zapisane w Artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej – „poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowanie praw człowieka” - są coraz częściej kwestionowane. W tej sytuacji potrzebne są nowe metody działania, koalicje, środki prawne i sposoby mobilizacji poparcia dla przestrzegania wartości europejskich. Trwające wciąż działania w obronie rządów prawa w Polsce pozwoliły zgromadzić doświadczenia, pokazując, jakie działanie są skuteczne, a jakie nie. Wyostrzyła ona też spór o to, co to znaczy być europejskim krajem. W maju Fundacja im. Stefana Batorego i European Stability Initiative opublikowały raport „Where the law ends. The collapse of the rule of law In Poland - and what to do” autorstwa Piotra Burasa i Geralda Knausa, który wraz z zainicjowaną przez Fundację oraz autorów kampanią przyczynił się do zgłoszenia przez Komisje Europejską skargi do unijnego Trybunału na ustawę o Sądzie Najwyższym.

Otwarte pozostaje też pytanie, jak w nowych realiach Unia Europejska może podkreślić swoje przywiązanie do deklarowanych wartości i skutecznie realizować je w swojej polityce zewnętrznej. Jak w UE można zbudować wspólny front wobec państw i osób, które łamią prawa człowieka i pokazać, że pewne działania są bezwzględnie niedopuszczalne?

W debacie wezmą udział:

  • Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich
  • Piotr Buras – dyrektor Warszawskiego Biura ECFR, non-resident fellow Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu
  • Gerald Knaus – dyrektor European Stability Initiative, non-resident fellow Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu
  • Ewa Kulik-Bielińska – dyrektorka Fundacji im. Stefana Batorego

Dyskusja odbędzie się w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

Rejestracja: https://crm.batory.org.pl/formularz/debata-kontofensywa-wartości

 
Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk