Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Debata dot. zjawiska antysemityzmu (05.12.)

Data:

 

5 grudnia w godz. 11.00 – 15.00 w Biurze RPO przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie odbędzie się debata pt. „Antysemityzm. Diagnoza zjawiska w Polsce na tle sytuacji w Unii Europejskiej” zorganizowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Agencję Praw Podstawowych UE. Pierwsza część dyskusji dotyczyć będzie raportu nt. antysemityzmu w krajach Unii Europejskiej oraz analizy występowania tego zjawiska w Polsce. Druga część spotkania poświęcona będzie roli organów ścigania w przeciwdziałaniu przemocy motywowanej nienawiścią.

 

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP