Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Debata „Jak walczyć z nienawiścią?”

Data:

12 czerwca w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się kolejna otwarta Debata Jana Nowaka – Jeziorańskiego. Tym razem, jej uczestnicy zastanawiali się, jak walczyć z nienawiścią?

W spotkaniu udział wzięli m.in. prof. Zofia Rosińska z Instytutu Filozofii UW, aktorka Joanna Szczepkowska, posłanka Anna Grodzka, mec. Jacek Taylor, Halina Bortnowska z Fundacji Helsińskiej, Joanna Grabarczyk – koordynator Kampanii Hejtstop oraz Jan Dąbkowski ze Stowarzyszenia Młodych Dziennikarzy „Polis”. Debatę rozpoczęto od próby zdefiniowania, czym jest nienawiść i jakie są jej źródła. Zastanawiano się też, jak duży jest obecnie jej wpływ na kreowanie polityki. W trakcie dyskusji wielokrotnie zwracano uwagę na powiązanie oraz nakładanie się pojęć nienawiści i agresji, co uwidacznia się m.in. internetowych komentarzach. Uczestnicy debaty zauważyli również, że mamy w Polsce ogromne trudności z edukacją społeczną, jeśli chodzi o reagowanie na przejawy nienawiści. W dużej mierze wynika to z nadmiernej tabloidyzacji mediów oraz preferowania sensacji w miejsce poważnej debaty społecznej.

Wystąpienia panelistów spotkały się z żywą reakcją publiczności. Zastanawiano się, czy możliwe jest w ogóle usprawiedliwianie nienawiści. Poruszono także problem wytyczania granic wolności słowa w demokratycznym państwie i tego, czy obecne regulacje prawne skutecznie radzą sobie z kwestią przestępstw związanych z nienawiścią (dyskryminacją).

Debatę zorganizowało Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Instytut Filozofii UW oraz Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji: 2014-06-26 12:08:16
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-05-20 16:11:05
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-05-20 16:11:05
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk