Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Debata „Dialog pokoleń w sferze publicznej”

Data:


W siedzibie RPO przy ul. Długiej 23/25 odbyła się debata pt. „Dialog pokoleń w sferze publicznej” zorganizowana wraz z Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.


W trakcie wystąpień uczestnicy odnieśli się do problemów dotyczących wdrażania kultury komunikacji w sferze publicznej, działań edukacyjnych podejmowanych na rzecz porozumienia pokoleń oraz wyzwań, jakie w związku z tym pojawiają się przed administracją.  Zaprezentowany został także raport „Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką.”


W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele środowisk naukowych: z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Akademii Leona Koźmińskiego, Instytutu Badań Edukacyjnych, praktycy działający na co dzień w samorządach i organizacjach pozarządowych oraz przedstawiciele Biura Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania.

 

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji: 2014-06-06 14:55:30
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP