Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Czy strażnicy miejscy są przeszkoleni w zakresie przestrzegania praw człowieka? – MSWiA odpowiada Rzecznikowi

Data:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiedział na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące funkcjonowania straży gminnych i straży miejskich. Rzecznik prosił m.in. o informację na temat szkoleń prowadzonych dla strażników gminnych (miejskich), zwłaszcza w zakresie obowiązku respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka.

W odpowiedzi Minister wskazał, że szkolenia podstawowe strażników mogą prowadzić wyłącznie jednostki organizacyjne Policji, jednostki straży gminnych (miejskich) oraz inne upoważnione podmioty. Szczegółowy program takiego szkolenia, testy, pytania oraz zestawy umiejętności praktycznych wymaganych na egzaminie, przygotowuje podmiot szkolący, a zatwierdza komendant wojewódzki Policji.

Obecnie takie szkolenia prowadzą jednostki straży w Krakowie, Lublinie, Łodzi, Wrocławiu, Szczecinie oraz Straż Miejska m.st. Warszawy. Organizują je także podmioty zewnętrzne: Studium Szkolenia Specjalistycznego Służb Mundurowych w Gdańsku, Centrum Edukacji Zawodowej w Tychach i Ośrodek Szkolenia „Galjan" w Warszawie. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podkreślił, że wszystkie ośrodki uwzględniają zagadnienia praw i wolności człowieka w ramach realizowanych szkoleń.

Jednocześnie resort zadeklarował, że zwróci się do dyrektorów wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego we wszystkich urzędach wojewódzkich w kraju z prośbą o wystąpienie do wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu wzrost świadomości i wrażliwości strażników na prawa człowieka oraz respektowanie godności osoby ludzkiej. 

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski