Czy pies ratowniczy może pracować w lesie? - Minister Środowiska odpowiada

Data:

Przepisy dotyczące psów ratowniczych zostaną przeanalizowane podczas najbliższych prac nad nowelizacją ustawy o lasach czy zmianami w ustawie o ochronie przyrody – informuje Minister Środowiska.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do niego w sprawie pracy oraz treningów psów ratowniczych wykorzystywanych m.in. w poszukiwaniach osób zaginionych: przepisy nie pozwalają bowiem na pracę i trening tych psów: art. 166 kk, pozwalające na pracę luzem jedynie psa myśliwskiego w świetle powyższych wywodów pozostaje w sprzeczności z działaniami grup poszukiwawczo - ratowniczych, których najwyższym celem jest ratowanie życia i zdrowia zaginionej osoby.  Przepis ten należałoby zmienić.

Minister Środowiska w odpowiedzi wskazał, iż istnieją wyjątki od powyższego zakazu, wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie.

Kolejnym wyjątkiem jest możliwość szkolenia psów ratowniczych na terenach parków narodowych. Zdaniem Ministra Środowiska w przypadku, w którym istnieje zagrożenie życia ludzkiego, działania grup poszukiwawczych z psami ratowniczymi mogą być realizowane zarówno w lasach, jak i na terenie parków narodowych bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek zezwoleń dotyczących odstępstw od obowiązujących zakazów. Wynika to z przepisu art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks kamy (Dz. U. Nr 88 poz. 553, z późn. zm.), który stanowi, że nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego.

W konkluzji, Minister Środowiska zaznaczył, iż przepisy zostaną zostaną przeanalizowane podczas najbliższych prac nad nowelizacją ustawy o lasach czy zmianami w ustawie o ochronie przyrody.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2016-05-25 16:43:57
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2018-10-16 09:24:21
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk