Zawartość

Czy osoby pozostające w nieformalnych związkach dostaną prawo do decydowania o pochówku partnerów? Odpowiedź Ministra Zdrowia w sprawie zmiany przepisów o chowaniu zmarłych

Data: 
2018-02-01

Rzecznik Praw Obywatelskich dostał odpowiedź Ministra Zdrowia na wystąpienie w sprawie projektu nowej ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Rzecznik wskazywał, że należy w taki sposób ukształtować nowe przepisy, aby w pełni gwarantowały ochronę prawa osób pozostających we wspólnym pożyciu do pochowania ciał ich zmarłych partnerów.

W odpowiedzi Minister wskazał, że wstępny projekt nowej ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych nie przewiduje zmiany literalnego brzemienia przepisu wskazującego krąg osób uprawnionych do pochowania zwłok.

Minister przyznał jednak, że przyznanie osobom pozostającym w nieformalnych związkach prawa do pochowania ciała zmarłego partnera życiowego niewątpliwie stanowi istotny społecznie problem.

Zgodnie z zapewnieniem Ministra, powyższa kwestia ma być rozważana, a także ma stanowić przedmiot uzgodnień i konsultacji publicznych w ramach opiniowania projektu ustawy, które zostaną przeprowadzone po zakończeniu etapu uzgodnień wewnętrznych. 

Galeria

  • Grafika: krzyż

    Godna śmierć
Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2018-02-01 12:32:15
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk