Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Czwarta edycja Ogólnopolskiego Konkursu Mediacyjnego #mediUJ! Pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
,
Tagi: Patronaty

Projekt realizuje Koło Naukowe Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Konkurs ma na celu popularyzację mediacji jako alternatywnej, dla postępowania sądowego, ścieżki rozwiązywania sporów. Jest to wciąż mało popularna dziedzina, która ze względu na wielość zalet, jakie za sobą niesie, powinna być zdecydowanie szerzej praktykowana. Umożliwia bowiem stronom realny wpływ na wynik postępowania, a jednocześnie jest metodą szybszą, tańszą oraz skuteczniejszą.

Wydarzenie skierowane jest do studentów od I do V roku polskich wyższych uczelni publicznych oraz niepublicznych. Stanowi dla nich okazję, aby rozwinęli swoje umiejętności zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, niezbędne w codziennym wykonywaniu zawodu mediatora i negocjatora.

Zarządzanie konfliktem, identyfikacja rzeczywistych interesów stron konfliktów, skuteczna komunikacja, empatia i zrozumienie – tymi cechami powinien wykazywać się każdy z uczestników. Organizatorzy wierzą, że zaszczepienie w młodych ludziach, już w warunkach uniwersyteckich, nieustannego dążenia do satysfakcjonującego i efektywnego rozwiązywania konfliktów poprzez mediacje, będzie w przyszłości wykorzystane przez nich w wykonywanym zawodzie w służbie społeczeństwu obywatelskiemu.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk