Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Informacja o wizytacjach BRPO w punktach pobytu długoterminowego dla uchodźców z Ukrainy w Warszawie

Data:
Tagi: wizytacje
  • W związku ze skargą i doniesieniami medialnymi przedstawicielki RPO wizytowali punkty pobytu uchodźców w z Ukrainy w Warszawie
  • Stwierdzone problemy dotyczyły niewystarczającej liczby łóżek oraz niewystarczającej liczby i wielkości zapewnianych przez ośrodki posiłków
  • Przedstawicielki RPO pozytywnie oceniły wysokie zaangażowanie pracowników punktów oraz generalne warunki pobytowe
  • Zarzuty podnoszone w skardze i doniesieniach prasowych zasadniczo nie zostały w toku wizyty potwierdzone

14 i 16 marca 2023 r. naczelniczka Agnieszka Szmajdzińska i Karolina Michalczyk z zajmującego się również ochroną praw migrantów Zespołu ds. Równego Traktowania w Biurze RPO odwiedziły prowadzone przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie punkty pobytu dla uchodźców z Ukrainy, mieszczące się przy ul. Kasprzaka oraz przy ul. Wołoskiej w Warszawie (część A i B).

Była to pierwsza wizyta przedstawicieli Rzecznika w tych punktach pobytowych, w których udzielana jest pomoc cudzoziemcom opuszczającym Ukrainę z powodu trwającej tam wojny. Wizytujące przeprowadziły rozmowy z kierowniczkami każdego z punktów, z zatrudnionym personelem, z obecnymi na miejscu przedstawicielami organizacji międzynarodowych oraz osobami zamieszkującymi w tych punktach.

Przedstawicielki Rzecznika Praw Obywatelskich pozytywnie oceniły wysokie zaangażowanie pracowników punktów oraz generalne warunki pobytowe.

Widocznymi problemami, które dotyczyły wszystkich trzech miejsc była niewystarczająca liczba łóżek – większość mieszkańców śpi na łóżkach polowych, a także liczba zapewnianych przez ośrodki posiłków – mieszkańcy mają zapewnione tylko dwa posiłki dziennie, a ich wielkość może nie zaspokajać rzeczywistego zapotrzebowania. Przedstawicielki Rzecznika zostały jednak powiadomione, że od kwietnia br. posiłki będą zapewniane przez inną firmę cateringową, co ma pozwolić na urozmaicenie oferty żywieniowej, uwzględnienie opcji wegetariańską i w razie potrzeby innych diet.

Czynności przeprowadzone zostały w związku ze skierowaną do Rzecznika skargą oraz doniesieniami medialnymi, w których wskazano na nieprawidłowości, jakie miały występować w jednym z punktów pobytu uchodźców wojennych z Ukrainy (wyborcza.pl z 8.03.2023 r., Cztery grzechy główne ośrodka dla Ukraińców w Warszawie. Ludzie mówią o przemocy psychicznej). Zarzuty zasadniczo nie zostały w toku wizyty potwierdzone.

XI.543.73.2023

Ważne linki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji: 2023-03-24 10:59:19
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski