Brak rzecznika konsumenta w powiecie. RPO prosi o wyjaśnienia

Data:
  • Mieszkaniec składa skargę do RPO w sprawie braku rzecznika konsumentów dla powiatu grajewskiego
  • poprzedni rzecznik został odwołany, ale nie powołano nikogo na jego miejsce
  • RPO prosi starostę powiatu o wyjaśnienia
  • AKTUALIZCJA: Nowy Powiatowy Rzecznik Konsumentów został zatrudniony z dniem 24 sierpnia 2021 r.

Mieszkaniec powiatu grajewskiego złożył skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie braku rzecznika konsumentów. Dotychczasowy powiatowy rzecznik został odwołany, ale nie powołano nowego na jego miejsce. Wskutek tego nie są wykonywane zadania własne powiatu określone w rozdziale 2 działu V ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 poz. 275).

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do starosty powiatu grajewskiego o wyjaśnienia dotyczące tej sytuacji, szczególną uwagę skupiając na przyczynach niezapewniania ciągłości wykonywania zadań własnych. Prosi też o informację na temat terminu powołania nowego rzecznika lub zapewnienia realizacji jego funkcji w innej formie. 

Autor informacji: Paulina Modrzecka
Data publikacji: 2021-08-23 09:28:33
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2021-08-31 15:02:31
Opis: dochodzi odpowiedź Starosty
Operator: Łukasz Starzewski
Data: 2021-08-23 09:47:33
Opis: dochodzi odpowiedź Starosty
Operator: Paulina Modrzecka