Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Biznes a prawa człowieka – monografia pod redakcją RPO

Data:

- Problematyka związku między prawami człowieka a biznesem w ostatnich latach nabiera coraz większego znaczenia zarówno w poszczególnych krajach, jak i na forum organizacji międzynarodowych – piszą Adam Bodnar i Adam Ploszka. Cytat pochodzi ze wstępu do publikacji pt. „Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu”, która ukazała się pod ich wspólną redakcją.

Monografia stanowi omówienie różnych aspektów oddziaływania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu. Teksty zostały podzielone na pięć części i dotyczą:

  • zagadnień ustrojowych,
  • wpływu EKPCz na funkcjonowanie wolnego rynku,
  • sprawiedliwości proceduralnej w działalności gospodarczej,
  • stosunku obowiązków i uprawnień pracodawcy do praw jednostki w świetle Konwencji,
  • statusu przedsiębiorcy jako podmiotu poszukującego ochrony przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Wśród artykułów zawartych w publikacji znajduje się również tekst dr. Adama Bodnara poświęcony wzajemnemu przenikaniu się standardów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i standardów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie kształtowania zasad dotyczących regulacji biznesu.

Ważne linki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk