Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Batko-Tołuć Katarzyna

Data:

Członkini Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich​

Wiceprezeska i Dyrektorka Programowa Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Od kilkunastu lat zajmuje się kształtowaniem świadomości politycznej obywatelek i obywateli. Jej celem jest doprowadzenie do tego, by korzystali z własnych praw, a tym samym powodowali zmiany w instytucjach publicznych – zwiększali ich odpowiedzialność za dobro wspólne, poczucie służebnej roli i otwartość. Interesują ją etyka i jawność życia publicznego, standardy demokratyczne i ochrona praw człowieka. Współzakładała w 2003 roku, a następnie prowadziła do 2010 roku jako Prezeska – Sieć Obywatelską Watchdog Polska. Obecnie jest jej Dyrektorką Programową. Wcześniej pracowała dla innych organizacji, instytucji publicznych i związku pracodawców. Ukończyła Instytut Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowe studia europejskie na Uniwersytecie w Birmingham (Wielka Brytania). Była stypendystką MSZ Wielkiej Brytanii. Jest członkinią Ashoki (organizacji innowatorów działających na rzecz dobra publicznego). Otrzymała od Prezydenta RP Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Autor informacji: M@rciNPetrycki
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk