Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Barwy dyskryminacji. Jak zmieniać świat wokół siebie?

Data:
Tagi: kalendarium

“Barwy dyskryminacji. Jak zmieniać świat wokół siebie?”

Zapraszamy na spotkanie online, które odbędzie się w niedzielę 19 czerwca o godzinie 19:00. Transmisję live można oglądać na Fanpage EDU-klaster na Facebooku.
W spotkaniu wezmą udział: Eliza Gaust, Łukasz Szeliga, Anna Wilczyńska, Barbara Imiołczyk, Aleksandra Dengo i Wojtek Gawlik.

Podczas rozmowy podjęte zostaną następujące tematy:

- W jaki sposób i dlaczego wykluczamy?
- Czym jest cicha przemoc i jak ją rozpoznać?
- Jaki jest związek kultury z dyskryminacją?
- Co robić́ na polu edukacji, żeby przeciwdziałać́ przemocy, wykluczeniu i dyskryminacji?

Chcemy aby rozmowa miała charakter konstruktywny, dlatego wsparcie Słuchaczy poprzez aktywny udział w rozmowie jest niezbędne. Poszukujemy rozwiązań́, pragniemy wyjść́ poza stawianie diagnoz.

W rozmowie wezmą udział:

  • Barbara Imiołczyk - Dyrektorka Centrum Projektów Społecznych Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Społeczniczka, z doświadczeniem działalności samorządowej. Od 2011 roku pracuje w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich jako koordynator ds. komisji ekspertów i rad społecznych przy RPO. Od 2014 do 2015 r. - dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami.
  • Eliza Gaust - pracuje w Centrum Dialogu Im. Marka Edelmana jako koordynatorka projektów. Działa w obszarze działań antydyskryminacyjnych - w stowarzyszeniu O!Środek działań równościowych. Stworzyła internetową platformę antydyskryminacyjną "opowiedzsie" , inspirowaną Żywą Biblioteką, którą w Łodzi koordynuje od 2013 r. Działa także w młodej żydowskiej organizacji HaKoach.
  • Łukasz Szeliga - edukator, nauczyciel i tutor dzieci oraz młodzieży z doświadczeniem migracji. Do tej pory współpracował z przedstawicielami ponad 60 państw. Łączy wykształcenie i doświadczenie z dwóch obszarów: edukacji i komunikacji. Wierzy, że edukacja jest fundamentem społeczeństwa rozwoju - społeczeństwa, które potrafi się ze sobą komunikować.
  • Anna Wilczyńska - jest arabistką i dziennikarką. Zajmuje się edukacją na temat islamu, kultury arabskiej i wielokulturowości oraz działaniami integracyjnymi na rzecz cudzoziemców w Polsce. Prowadzi bloga „Islamista”.
  • Aleksandra Dengo - z powołania pedagożka i animatorka kultury. Rozpoczyna przygodę z aktywizmem, od niedawna członkini Instytut Równości, współautorka filmu #dontcallmemurzyn.
  • Wojtek Gawlik - inspirator edukacyjny lubiący słuchać ludzi z EDU-klaster.
Autor informacji: Dagmara Derda
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Dagmara Derda
Data:
Operator: Dagmara Derda