Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Augustów - RPO na konsultacjach regionalnych monografii

Data:
Tagi: wydarzenie

W Augustowie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu konsultacji regionalnych monografii pt. „Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje”. Uczestnicy konferencji mogli m.in. wziąć udział w panelu dyskusyjnym nt. „srebrnej gospodarki” oraz pokazach filmowych ilustrujących formy aktywności osób starszych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego, Powiatu Augustowskiego, urzędów gmin, a także organizacji społecznych i Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Współorganizatorami byli: Buro RPO, Burmistrz Miasta Augustowa, Organizacja Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Suwalsko-Augustowskie.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego, Powiatu Augustowskiego, urzędów gmin, a także organizacji społecznych i Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Współorganizatorami konferencji byli: BRPO, Burmistrz Miasta Augustowa, Organizacja Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Suwalsko-Augustowskie.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz Zaprasza na konferencję

Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie.
Tezy i rekomendacje”
21 czerwca 2013 r. godz. 11.00
HOSTEL ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 2
W Augustowie
PROGRAM
10.30 – 11.00 Rejestracja uczestników
Prezentacje dobrych praktyk – pokazy filmowe ilustrujące formy aktywności osób starszych, stoiska produktów lokalnych
11.00 – 11.20 Otwarcie konferencji – prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich,
Maciej Żywno, Wojewoda Podlaski
11.20 – 11.40 Polityki publiczne w  starzejącym się społeczeństwie – Barbara Imiołczyk, BRPO
11.40 – 12.40 Panel dyskusyjny – „Srebrna Gospodarka”
Moderator: Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich*
Paneliści:
Maciej Żywno, Wojewoda Podlaski
Daniel Górski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Janina Mironowicz, Dyrektor WUP
Cezary Cieślukowski, Prezes LGR
Ireneusz Gnojnicki, ordynator NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „Budowlani”
Jolanta Wołągiewicz, Prezeska Stow. Akademia plus 50
Kazimierz Kożuchowski, Burmistrz Miasta Augustów
12.40 – 13.40      Dyskusja, podsumowanie, wnioski
Na zakończenie:
Prezentacje dobrych praktyk – pokazy filmowe ilustrujące formy aktywności osób starszych, stoiska produktów lokalnych
*Obecność Ireny Lipowicz, Rzecznika Praw Obywatelskich uzależniona jest od terminu składania w Sejmie sprawozdania z działalności.
R.S.V.P. do 13 czerwca 2013 r.:
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych tel. (85)
73 22 846 e-mail: Ewa.jasinska@owop.org.pl

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP